Incedo Ana Geçiş Kontrol Paneli

ASSA ABLOY Incedo: Ana Geçiş Kontrol Paneli

Incedo erişim kontrol sisteminizin donanım merkezi, bütünleşik okuyucularla veya entegre RFID becerisine sahip kablosuz kilitleme cihazlarıyla güvenliği sağlanan kapıları yönetir.

Ana Geçiş Kontrol Paneli, ASSA ABLOY Incedo sisteminizin maksimum verimle çalışmasını sağlar. Incedo yazılımı ile okuyucularınız, merkezleriniz ve kablosuz kilitleme cihazlarınız arasında hızlı iletişim kurulmasını sağlarlar. Bir kontrolör, 32’ye kadar kablosuz kapıyı kontrol edebilir.

Ana Geçiş Kontrol Panelinin dahili TCP/IP bağlantı noktası, Incedo sistemini seçtiğiniz yazılım yönetimi konfigürasyonuna göre tüm standart tarayıcılardan ya da Bulut üzerinden yönetebilmenizi sağlar.

Özel RS485 bağlantı noktaları ise “bağımlı” ana geçiş kontrol panelinin ve merkezlerin kablolu ve kablosuz kilitlerle iletişimini yönetir. Bir Incedo Ana Geçiş Kontrol Paneli’ne (8’e kadar kablolu kapı okuyucuyu yöneten) 4’e kadar Kapı Okuyucu Modülü bağlanabilir. Durum LEDleri görsel mühendislik geri bildirimi sunar.

Özel RS485 bağlantı noktaları ise “bağımlı” ana geçiş kontrol panelinin ve merkezlerin Aperio kablosuz kilitlerle iletişimini yönetir. Bir Incedo Ana Geçiş Kontrol Paneli modülüne 8’e kadar Kapı Okuyucu Modülü bağlanabilir.

Ana Geçiş Kontrol Paneli ve Kapı Okuyucu ModülüIncedo ekosisteminizin ana unsurlarıdır. Her ikisinin de plastik konaklama çeşitleri mevcuttur.

Önümüzdeki süreçte daha fazla kontrol cihazı seçeneği piyasaya sürülecektir.